V čem mohou poradit poradny při finanční tísni?

poradny při finanční tísni
geralt / Pixabay

Ještě jste o nich neslyšeli? Velká chyba! Poradny při finanční tísni při finanční tísni dnes naleznete v každém větším městě. Jedná se o neziskovou, nestátní a nekomerční obecně prospěšnou společnost. Její úlohu lze shrnout jednoduše – snaží se prohloubit finanční povědomí občanů a poskytuje pomoc spotřebitelům, kteří se ocitli ve finanční tísni.

Kdy a jak vznikl projekt poraden

Poradny při finanční tísni byly založeny už na konci roku 2007, a to zakládací smlouvou mezi Sdružením českých spotřebitelů a Českou spořitelnou.

V současné době má projekt celou řadu partnerů – finančních institucí, které podporují politiku zodpovědného půjčování. Jsou to Českomoravská stavební spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka, Raifeisen bank, Stavební spořitelna české spořitelny, UniCredit bank, nadace Erste Stifung, ale také Fakulta podnikohospodářsská VŠE.

Idea a cíle poradny při finanční tísni

Poradny při finanční tísni vznikly na základě stále se zvyšující zadluženosti českých občanů. V ideálním případě by mohly poskytovat preventivní poradenství všem, kdo si chtějí vzít půjčku či uzavřít jakoukoliv smlouvu, která bude mít do budoucna dopad na jejich finanční situaci.

Tip:  Jak porovnat dostupné půjčky?

Mohou vám zde poradit, který z finančních produktů na trhu bude konkrétně pro vás nejvýhodnější a kterému se raději vyhnout, zkontrolovat znění smlouvy a obchodních podmínek. Z těchto preventivních důvodů však jejich služby vyhledá jen velice malé procento spotřebitelů.

Pomoc, dluhy!

Naprostá většina klientů přichází teprve poté, co se jejich zadluženost vymkla kontrole a nevědí, co dál. V těchto případech, pokud jsou pro to podmínky, poradna pomáhá se zpracováním návrhu na oddlužení, tzv. osobní bankrot. Přestože je na trhu celá řada komerčních subjektů, které tuto službu rovněž poskytují, zde vám specialisté pomohou zcela zdarma.