Finanční gramotnost – životně důležitý pojem

Už jste se s ním setkali nebo jej slyšíte poprvé? Přestože nadpis mnozí mohou považovat za nadsázku, jak tomu často bývá, opak je pravdou. Stále vzrůstající počty žádostí oddlužení formou osobního bankrotu (o osobním bankrotu si můžete přečíst v tomto článku), které zaplavují Krajské soudy, svědčí o tom, že finanční gramotnost české společnosti není na příliš vysoké úrovni. Navíc je třeba počítat s tou skupinou obyvatel, která se v těchto statistikách vůbec neobjevuje – zkrátka proto, že osobní bankrot je pro ni z finančního hlediska naprosto nedosažitelným produktem.

Definice pojmu finanční gramotnost

Finanční gramotnost obnáší ne zcela přesně dané znalosti a dovednosti, jejichž společným znakem je to, že vám umožní porozumět financím a správně s nimi v nejrůznějších životních situacích zacházet, tj. umět si stanovit v každém životním období finanční priority. Svým způsobem by se na základě takto vágní definice dalo říci, že finančně gramotný je každý – ovšem pro spokojený život je podstatná míra této gramotnosti.

Tip:  Pozor na půjčky po telefonu
Finanční gramotnost
AlexanderStein / Pixabay

Projekt finanční gramotnosti ve školách

Oproti minulosti funguje v současné době na trhu tolik finančních subjektů, že zorientovat se v jejich nabídce bývá často problematické. Řada lidí se už dostala do svízelné životní situace zaviněné nezodpovědným zadlužováním či prostým přeceněním svých vlastních možností a schopností. Aby se minimalizovalo riziko opakování stejných chyb i v následující generaci zamířila finanční gramotnost do škol. Žáci se již v průběhu docházky na základní škole dozvídají více o ekonomice a hospodaření obecně a zásadách zodpovědného půjčování zvláště.