Abeceda rodinných financí

Abeceda rodinných financí je projekt finančního vzdělávání určený široké veřejnosti. Má každému – od teenagerů po seniory – ukázat princip fungování peněz a rozvíjet finanční gramotnost občanů. Vzdělávání probíhá prostřednictvím seminářů, které jsou pro lektory i účastníky zcela zdarma, a hlavním cílem projektu je právě dostupnost finančního vzdělávání pro každého včetně sociálně slabších občanů.
Hlavními partnery projektu jsou Finanční arbitr České republiky, Sdružení českých spotřebitelů, společnost Provident Financial a Britská obchodní komora.

Zodpovědný přístup k osobním financím

Máte pocit, že je pro lidi ve vašem blízkém okolí finanční gramotnost neznámý pojem? Projekt Abeceda finančního vzdělávání se postará o vyškolení lektora včetně jeho odborné přípravy v oblasti finančního vzdělávání a organizace, ze které  lektor pochází, poté obdrží i grant na vlastní sebevzdělávací projekt. Témata projektu jsou zaměřena na každodenní problémy, se kterými se setkává každý z nás.

Tip:  Proč požádat o finanční pomoc od nebankovní instituce?

Rodinný rozpočet

Zejména vzhledem k tomu, že v současné době již peníze pro mnoho lidí ztratily reálnou podobu – většina platebního styku probíhá bezhotovostně – zhoršuje se schopnost mnohých kontrolovat svou finanční situaci a ztrácejí přehled o celkové výši svých výdajů. Téma rodinný rozpočet se zabývá zásadami hospodaření s penězi v rodině a tvorbou reálného rozpočtu, který nám umožní stát se dobrými správci vlastních financí.

Následující témata

Od toho se odvíjejí i následující témata projektu, která seznamují účastníky s financemi v pracovně právních vztazích a základními finančními produkty a službami. S tím úzce souvisí i vysoce aktuální témata Podepsat můžeš, přečíst musíš a také Zodpovědné zadlužování.