Rodinný rozpočet – nutnost nebo zbytečnost?

Minimálně třetinu svého času věnujete vydělávání peněz. Peníze potřebujete na to, abyste si lépe žili. Ruku na srdce – je tomu skutečně tak? Nebo se vám finance každý měsíc rozkutálí dříve, než se nadějete a stále nemáte dost na splnění svých snů? Jsou-li vaše sny reálné, je zřejmě chyba ve vašem rodinném rozpočtu

Dobrý rodinný rozpočet

Naprostá většina z nás má přesný přehled o tom, jaké jsou naše příjmy. Zdaleka ne všichni ovšem tuší, jaké jsou ve skutečnosti jejich měsíční výdaje. Abychom získali opravdovou kontrolu nad svou finanční situací a dokázali zvládnout i nepředvídané výdaje, potřebujeme získat správné finanční návyky – a právě k tomu nám pomůže dobře sestavený rodinný rozpočet, jehož příjmová strana bude v ideálním případě vyšší než výdajová, avšak nikdy naopak. Pozor však, má-li být rozpočet vašim skutečným pomocníkem, musí být v prvé řadě reálný!

Sestavení rozpočtu

Prvním krokem při sestavení rozpočtu je pravdivě sepsat a sečíst všechny čisté příjmy domácnosti a její měsíční výdaje. Poté zvažte a zapište rovněž všechny pravidelné výdaje placené v jiných než měsíčních intervalech. Do rozpočtu je zapotřebí zahrnout jejich poměrnou měsíční část. Při porovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji snadno zjistíte, zda je zapotřebí se v něčem omezit.

Tip:  Nebankovní půjčky - rychlé řešení nedostatku financí

Nedostačující příjmy

Máte pocit, že tohle všechno se vás netýká, protože z vašich příjmů sotva vyžijete? Naopak, zkuste to, možná objevíte nějaké skryté rezervy nebo alespoň méně zatěžující způsob, jak se vypořádat s jednorázovými výdaji. Přehledně sestavený rozpočet vám ukáže i to, zda jste schopni např. splácet půjčku nebo by zadlužování bylo ve vašem případě neodpustitelným hazardérstvím.

Rodinný rozpočet - nutnost nebo zbytečnost?
geralt / Pixabay