Osobám se zdravotním postižením zákonodárci zařídili dostatek pohybu i vzruchu

Osobám se zdravotním postižením zákonodárci zařídili dostatek pohybu i vzruchu
falco / Pixabay

Ačkoliv většinu občanů České republiky žádné přelomové změny v oblasti sociálních dávek pro letošek nečekají, skupina osob se zdravotním postižením činí čestnou výjimku. Těmto osobám se čeští zákonodárci postarali o zvýšené množství pohybu, kontaktů s lidmi a i dalších sociálních podnětů.

Papíry, papíry, papíry…

Opět nově se budou posuzovat držitelé zdravotních průkazů. Všechny doposud vydané průkazy, ať již TP, ZTP nebo ZTP/P sice zůstávají v platnosti, ale nejdéle do 31. prosince 2015. Do té doby by jejich držitelé měli být kontaktováni svou Krajskou pobočkou Úřadu práce, která jim objasní další postup.

Všem držitelům výše zmíněných průkazů se ovšem doporučuje, aby se v případě, že ke kontaktu ze strany Úřadu práce do poloviny roku 2015 nedojde, přihlásili na pobočce sami. Nově se také již průkaz osoby se zdravotním postižením nebude vydávat automaticky všem pobíratelům příspěvku na péči a mobilitu, ale bude nutné o něj žádat samostatně, a to na předepsaném formuláři.

Tip:  Ceny bytů jsou nejnižší v historii

Sociální příspěvky osobám se zdravotním postižením

Nejrozšířenějšími příspěvky, které jsou určeny konkrétně pro osoby se zdravotním postižením, jsou příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcky. I v jejich výplatě dochází k některým změnám. Výše příspěvku na mobilitu se nemění, příspěvek však může být nadále vyplácen na základě žádosti příjemce v tříměsíčních intervalech.

Dobrou zprávou je, že nově také dojde k rozšíření zdravotních důvodů odůvodňujících přiznání příspěvku na některé konkrétní zvláštní pomůcky, např. schodišťové sedačky, a to včetně jejich instalace.